GDPR

Termeni și condiții

1. Definiții 1.1. În cuprinsul prezentului document, următorii termeni folosiți cu majuscule vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, înțelesurile specificate mai jos: SITE:

Protecția datelor cu caracter personal

LORAND WOOD FACTORY SRL, având sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, Aleea Hobita 6B, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/10701/2020, având CUI 37843305, prelucrează

Politica cookies

1. Politica de utilizare cookies valabila incepand cu data 28.05.2018 Această politică se referă la cookies si paginile web operate de LORAND WOOD FACTORY SRL